Stuwadoor

Een stuwadoor is belast met het laden en lossen van zee schepen (containers). De stuwadoor werkt vaak in opdracht van een rederij.Er zijn ook zelfstandig opererende stuwadoors.

Hij moet er samen met de cargadoor voor zorgen dat het schip zowel in de lengte als in de breedte (en dus ook diagonaal) qua belading in balans is, om breken of kapseizen van het schip te voorkomen . Hij zal daarbij ook moeten letten op de volgorde van lossen.

Tegenwoordig behelst stuwadoren meer dan het laden en lossen van zeeschepen (containers). Ook het laden en lossen van containers wordt stuwadoren genoemd. Dit wordt gedaan om meer goederen in een containerschip te krijgen.